I Den Här Artikeln:

American Institute of CPAs rekommenderar starkt att du försäkrar ett hem under uppförande. Enligt institutet kan du använda antingen en standard villaägare eller en "bostadsbrand" -policy. Du köper en policy från en fastighets- och skadeståndsförsäkringsmäklare och betalar periodiska premier.

Utanför i oavslutat hus med traktor

Husägarens policy täcker bostäder under uppförande.

Husägare politik

En vanlig villaägare politik skyddar ett hem under och efter byggandet. Förutom täckning mot skador försäkrar många av policyn också mot stöld av byggmaterial. En annan viktig funktion är ansvarsskyddet, vilket kan vara till nytta om någon skadas på byggarbetsplatsen och stämmer med dig. En nackdel med denna policy är att det inte kommer att täcka förlust eller skada på din personliga egendom tills hemmet är säkert från oönskade inträde, då kan du lägga till personlig egendomsskydd till policyn.

Bostadsbrandpolicy

För ett hem under uppbyggnad kan du spara pengar genom att köpa en bostadsbrand (DF) policy istället för en husägares policy. Du kommer emellertid inte att få täckning mot stöld av byggmaterial eller mot risker som inte anges i policyen. Vissa DF-policyer ger också ansvarsförsäkring. CPA-institutet konstaterar att en DF-politik kan vara lämplig för byggandet på eller tillägg till ett hem du redan upptar eftersom din befintliga husägare politik kommer att täcka objekt som stulits från byggarbetsplatsen. Institutet rekommenderar att du byter ut en DF-policy med en husägare politik när du har slutfört byggfasen.


Video: Attefall: Politiker bakom bostadskrisen