I Den Här Artikeln:

Få ett konto hos en online-mäklare om du inte redan har en. Personliga uppgifter, t.ex. socialt säkerhetsnummer och födelsedatum, behövs för att öppna ett konto. Vissa online-mäklare inkluderar TradeKing, E-trade, Sharebuilder och Zecco.

Steg

Ställ in ett elektroniskt automatiskt clearinghus (ACH) överföring genom att ange ditt kontonummer och rutningsnummer. ACH-överföringen används för att finansiera ditt online-mäklarekonto med ditt konto. Online-mäklaren gör två insättningar till ditt checkkonto för verifieringsändamål.

Steg

Bekräfta de två bankinlåningarna i ditt online-mäklare konto. Detta kompletterar ACH-kontokontot länken.

Steg

Gå till handelsdelen av online brokers webbplats. Till exempel, i Zecco är det listat som "Trading Center" medan Sharebuilder har det listat som "Trade".

Steg

Välj "Köp" som din transaktion och skriv in i TWX under "Symbol". Ange antal aktier du vill köpa under "Quantity" och sätt "Market" som typ av order.

Steg

Förhandsgranska din beställning för att se till att allt är korrekt. Klicka på "Köp" för att göra handeln och köpa aktierna i DC Comics-aktien. En e-postbekräftelse på köpet skickas till e-postadressen på onlinemäklarekontot.


Video: VAD KÖPTE VI PÅ COMIC CON?