I Den Här Artikeln:

Den årliga avkastningen används av analytiker och investerare för att jämföra avkastningsräntorna mellan investeringar med olika löptidslängder. Till exempel, bara genom att titta på den övergripande avkastningen kunde du inte berätta skillnaden mellan ett intygsintyg som returnerade totalt 20 procent över fem år och ett lager som returnerade totalt 12 procent över tre år. Om du använder stegen nedan kan du dock bestämma hur mycket avkastningen för varje investering är per år så att du kan jämföra de två alternativen noggrant.

Steg

Bestäm den initiala investeringen som krävs. Vissa investeringar som livräntor kan kräva en minsta investering medan andra, som aktier, brukar låta dig investera så mycket eller lite som du vill.

Steg

Bestäm investeringens längd i år. En investering på 18 månader skulle vara 1,5 år.

Steg

Uppskatta hur mycket ditt bidrag kommer att vara värt i slutet av investeringen, även känd som löptid. Vissa investeringar som en livränta kommer att ha en schemalagd utbetalning som du kan använda. Andra, som lager, kräver att du förutsäger det framtida värdet.

Steg

Använd följande formel där jag är investeringsbeloppet, M är värdet vid förfall och Y är antalet år.

Årlig avkastning = (1 + M / I) ^ (1 / Y) - 1 En investering som kostar $ 10 000 och kommer att vara värd $ 15 000 på fem år skulle ha en årlig avkastning på drygt 20 procent.


Video: Diskontera framåt