I Den Här Artikeln:

Medan konsumentprisindexet är den vanligaste inflationsmåttet ger BNP-deflatorn en mer omfattande åtgärd för prisförändringar i ekonomin. KPI baseras på en marknadskorg på cirka 400 varor och tjänster som köpts av den typiska konsumenten. BNP-deflatorn mäter prisförändringar i ekonomin som helhet, inklusive företagsinvesteringar, statliga utgifter och nettoexport (export minus import).

Bruttonationalprodukt

BNP-deflatorn mättes ekonomisk aktivitet över hela ekonomin.

Beräkning av inflationen

De siffror som utgör BNP-deflatorn sammanställs av presidiet för arbetsstatistik och beräknas kvartalsvis. BNP-deflatorn definieras som den nominella BNP dividerad med den reala BNP multiplicerad med 100. Den nominella BNP är värdet av den ekonomiska aktiviteten mätt i nuvarande dollar - dollar för den period som mäts. Den reala BNP inkluderar samma ekonomiska verksamhet men använder priserna från ett basår. BNP-deflatorn i basåret är 100. Om priserna stiger - och de brukar vara - så kommer BNP-deflatorn att vara större än 100 under de följande åren, vilket visar hur mycket priserna har stigit från basåret. Om BNP-deflatorn stiger från 100 till 105 följande år steg priserna med 5 procent. Om den stiger till 108 nästa år, steg priserna 2,8 procent det andra året - (108-105) / 105.


Video: 3. Att mäta BNP [Grundkurs i nationalekonomi: Makro]