I Den Här Artikeln:

De årlig procentsats (APR) och effektiv årlig ränta (EAR) är båda årliga representationer av kostnaden för upplåning. De skiljer sig emellertid i hur de hanterar sammansättningen av intresse. EAR förutsätter att räntor som förvärvas av investerare återinvesteras till samma ränta. Omvandling av EAR till en APR innebär att denna komprimeringseffekt avlägsnas.

Antag att du har en effektiv årlig ränta på 5,5% med månatlig sammansättning. Du kan konvertera det till april med hjälp av följande formel:

APR = 12 x ((1,055)1/12 - 1)

APR = 12 x (1,044717-1)

APR = 0,05366

APR motsvarar 5,366%.


Video: Ariana Grande - no tears left to cry