I Den Här Artikeln:

Arizona statliga inkomstskattesatser är relativt låga, men staten beskattar högre inkomster till högre räntor. För att göra detta använder man ett progressivt system med marginalskattfästen, vilket ger högre skattesatser på inkomst som överstiger lagstadgade trösklar.

Hur man beräknar Arizona State Income Tax: State

Arizona har ett progressivt inkomstskattesystem.

Ta reda på din Arizona State Income Tax

Steg

Få din W-2 resultaträkning, som levereras av din arbetsgivare, till hands när du sätter dig ner för att beräkna din Arizona statsskatt. Om du är egenföretagare eller ägare av ett företag bestämmer du din inkomst från storleken och andra poster som du behåller. Var noggrann och ärlig.

Steg

Lägg upp all inkomst som du fått under hela året från alla källor - arbete, kapitalvinster, investeringar, arv, priser, bidrag och stipendier.

Steg

Summa skatteavdrag för vilka du kvalificerar dig. Alla har en grundläggande federal avdrag, men du kan kvalificera sig för andra, beroende på din situation. Detta gäller särskilt för företagare och anhängare av anhöriga.

Steg

Dra av det totala beloppet av dina skatteavdrag från din årliga inkomst. Resten är din skattepliktiga inkomst.

Steg

Bestäm din marginalskattesats. Den lägsta enskilda skattesatsen, som är tillämplig på skattepliktiga inkomster på 10 000 dollar och lägre, är 2,59 procent. För högre inkomster gäller marginalskattesatser enligt följande: för inkomster från $ 10.001 till $ 25.000 är marginalräntan 2,88 procent; för inkomster från $ 25,001 till $ 50,000 är marginalräntan 3,36 procent; för inkomster från $ 50,001 till $ 150,000, är ​​marginalräntan 4,24 procent och beskattningsbar inkomst överstigande $ 150.000 är föremål för en skatt på 4,54 procent. Matginal skattesatser gäller endast en del av din inkomst - till exempel 3,36 procentenhet gäller till exempel endast den delen av din inkomst från $ 50,001 till $ 150,000.

Steg

Beräkna din skatt genom att först bestämma din marginalskattesats. Om din skattepliktiga inkomst är $ 10.000, till exempel, är din skattesats 2,59 procent, och du skulle vara skyldig 259 dollar. Om din inkomst är 15 000 dollar är din marginalskattesats 2,88 procent. Det betyder att din skatt är 2,59 procent av de första $ 10 000 ($ 259) plus 2,88 procent av nästa $ 5 000 ($ 144) eller $ 403. Om din skattepliktiga inkomst är exakt 25 000 dollar, är din skatt $ 691, vilket är 2,59 procent av $ 10 000 plus 2,88 procent av $ 15 000. Om din skattepliktiga inkomst är 33 000 dollar är din marginalskattesats 3,36 procent, vilket innebär att du betalar 3,36 procent av 8 000 dollar - det belopp som din inkomst överstiger 25 000 dollar - PLUS 691 USD, en skatt på 25 000 USD för totalt 959,80 dollar.


Video: Academy Anecdotes (School Stories)