I Den Här Artikeln:

John Maynard Keynes skapade konsumtionsformeln för att visa förhållandet mellan disponibel inkomst och det totala belopp som konsumenterna spenderar. Formeln är C = A + MD. Det vill säga att C (konsumtionsutgifter) är lika med A (autonom konsumtion) som läggs till produkten av M (marginal benägenhet att konsumera) och D (sann disponibel inkomst). Keynes 'formel är en stapel i konsumentekonomi.

Hur man beräknar autonom konsumtion: disponibel

Livsmedelsräkningar är en del av autonom konsumtion.

Steg

Bestäm vilken av dina regelbundna sedlar som är nödvändiga. Dessa är räkningar som skulle behöva betalas, även om du var arbetslös, till exempel hyra, verktyg och matvaror. Inkludera inte icke-väsentliga räkningar för saker som mobiltelefoner, livförsäkringar eller sjukförsäkringar.

Steg

Bestäm det lägsta beloppet du kan betala mot dessa räkningar.

Om du till exempel pratar om vatten och elektricitet, bestämma de minsta räkningar som du kan få. Om du köpte mindre mängder av mindre dyr mat, bestämma den minsta dagligvaruhandeln du skulle behöva betala.

Steg

Lägg till dessa minimala väsentliga räkningar tillsammans. Det här är din självständiga konsumtion - den minsta mängd konsumtion som skulle fortsätta att existera även om du var arbetslös.


Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy