I Den Här Artikeln:

Den genomsnittliga avkastningen är ett investeringsbegrepp som visar hur mycket en investering gör över investeringens liv. Formeln är genomsnittlig avkastningen på årsbasis. Det är viktigt för investerarna att beräkna sin genomsnittliga avkastning så att de kan göra bättre jämförelser mellan avkastningen på olika investeringar.

Hur man beräknar den genomsnittliga avkastningsräntan: visar mycket

Den genomsnittliga avkastningen visar hur mycket en investering görs under hela sin livstid.

Steg

Bestäm investeringens ursprungliga kostnad och försäljningspriset för investeringen. Till exempel köper en person 100 aktier av aktier den 1 januari 2005 för 40 dollar, sedan säljer alla 100 aktier den 31 december 2009 för $ 65 per aktie. Hans ursprungliga kostnad är 4 000 dollar och hans försäljningspris är 6 500 USD.

Steg

Bestäm avkastningen på investeringen genom att dividera vinsten (skillnaden mellan försäljningspriset och den ursprungliga kostnaden) med den ursprungliga kostnaden. I vårt exempel motsvarar 1 500 dollar dividerat med 4 000 dollar en avkastning på 37,5 procent.

Steg

Bestäm det antal år som investeraren höll investeringen. I vårt exempel innehöll investeraren beståndet i fem år.

Steg

Dela avkastningen med det antal år som investeraren höll aktierna för att beräkna den genomsnittliga avkastningen. I vårt exempel motsvarar 37,5 procent dividerat med 5 år 7,5 procent per år.


Video: