I Den Här Artikeln:

Genomsnittligt aktiekurs är en beräkning som i genomsnitt anger din kostnad för att förvärva ett visst lager. Eftersom du ofta köper samma lager vid olika tidpunkter till olika priser är den genomsnittliga aktiekursberäkningen en viktig siffra som du kan använda för att utvärdera om och när du ska sälja ett visst lager. Dessutom används beräkningen ofta för skattemässiga ändamål och vid fastställandet av jämnpunkten för ett lager.

Hur man beräknar genomsnittlig aktiekurs: olika

Steg

Beräkna den totala anskaffningsvärdet för alla aktier i ett visst köpta lager. Det är viktigt att överväga att du kanske har köpt aktien till olika priser. Om du till exempel köpte 2.000 aktier till $ 14, 3.000 aktier till $ 16 och 1.000 aktier till $ 20, skulle du beräkna den totala kostnaden för alla aktier enligt följande [(2000_14) + (3000_16) + (1000 * 20)] = (28.000 + 48 000 + 20 000) = $ 96 000.

Steg

Beräkna det totala antalet köpta aktier. Om du fortsätter med samma exempel lägger du till (2000 + 3000 + 1000) = 6 000 aktier.

Steg

Dela upp den totala anskaffningsvärdet dividerat med den totala kvantiteten köpta aktier. Om du fortsätter med samma exempel dividerar du 96000 dollar med 6000. Denna beräkning resulterar i ett genomsnittligt aktiekurs på $ 16 per aktie.


Video: Vad är Normanbeloppet? Så här fungerar Normanbeloppet