I Den Här Artikeln:

En grundpunkt är det minsta inkrementet som används för att fastställa obligationsräntor eller andra räntor. Sätt ett annat sätt, en grundpunkt är det minsta beloppet med vilket kursen kan förändras. En grundpunkt motsvarar en hundradedel av 1 procent. Finanspersonal använder grundläggande poäng för tydlighet. Om du till exempel säger att en 8 procentsats steg med 2 procent är det inte klart om du menar att den nya kursen är 8,16 procent eller 10 procent. Om du säger att kursen gick upp 16 punkter, är meningen tydlig.

Procentandel, Begrepp av rabatt

Ränteförändringar beräknas ofta med hjälp av punkter.

Grundpunktsberäkningar

Beräkna antalet baspoäng i en ränta genom att multiplicera procentsatsen med 100. Till exempel är en räntehöjning på 0,50 procent multiplicerad med 100 lika med 50 punkter. Om du vill gå i andra riktningen och konvertera grundpoäng till en procentandel, dividerar du antalet baspunkter med 100. Således är 125 baspunkter dividerat med 100 lika med 1,25 procent.


Video: Hur räknar man ut sina antagningspoäng till gymnasiet?