I Den Här Artikeln:

Beta skuld eller (skuld beta) mäter risken av externa borgenärer. Under en investering kommer fordringsägarna att kräva din investerings riskpremie och riskfri ränta. Mängden kredit som ges till dig beror på sannolikheten för att investeringen kommer att fel, enligt ML Fischer-webbplatsen. Att kunna beräkna din skuld beta kommer att hjälpa dig att ge dina fordringsägare en professionell plan och de siffror de vill se när man överväger att ge medel.

Hur man beräknar Beta Skuld: beta

Ett riskpremie ger kreditorerna en chans att se om investeringen är värdig.

Steg

Beräkna den reala resurskostnaden för investeringen. Den verkliga resursen är det belopp som kreditorerna har investerat. Lägg till 1 med den riskfria räntesatsen, dividerar sedan det antalet med 1 minus det faktiska bidraget (se referens 2).

Steg

Subtrahera denna lösning med 1 för att räkna ut den verkliga resurskostnaden. Den riskfria räntan utgör grunden för tillgångarna, men inkluderar riskpremien (se referens 3).

Steg

Beräkna standardriskpremien. Ta den verkliga resurskostnaden och dra av den med den riskfria räntan. Beräkningen måste vara i procent eller decimaler.

Steg

Fyll i beräkningarna genom att lägga den riskfria räntan till standardriskpremien.


Video: Betala ut en slutlön i Visma Lön 300/600