I Den Här Artikeln:

Investerare använder kapitaliseringsräntor för att jämföra sannolik avkastning på investeringsfastigheter. En enkel formel beräknar den avkastning som en fastighet kan uppnå genom att dividera nettosumman som förväntas av egenskapens värde. Investerare brukar jämföra kapitalisering eller "cap" -räntor när de bestämmer mellan investeringsfastigheter för inköp. Som ett exempel kan en investerare anse en fastighet med en kapitalkrav på 12 procent mer lönsam, åtminstone på kort sikt, än en fastighet med en procentsats på 9 procent.

Hus och andel tecken visar investeringar eller rabatt

Huvudkursen beräknar avkastningen på en all-cash investering.

Steg

Beräkna fastighetens årliga bruttoinkomst. För de flesta investeringsfastigheter är bruttoinkomsten hyran, men vissa fastigheter genererar pengar från andra källor, såsom myntstyrda tvättmaskiner. Till exempel hyr en lägenhet till 1 200 USD per månad, därför är den förväntade bruttoinkomsten 14 400 USD per år.

Steg

Lägg upp de beräknade årliga utgifterna i samband med fastigheten. Alla uthyrningsenheter kommer med driftskostnader. Dessa inkluderar fastighetsskatt, riskförsäkring, underhållsräkningar och förvaltningsavgifter. Anta till exempel att du betalar $ 850 i underhåll, $ 750 i skatter och $ 800 i försäkring per år för en hyresenhet. De totala årliga utgifterna är $ 2400.

Steg

Subtrahera årliga kostnader från brutto årsinkomst. Detta ger dig fastighetens nettoinkomst. Till exempel, med en årlig inkomst på $ 14 400 och utgifter på $ 2400, har en hyresenhet en nettoinkomst på $ 12 000.

Steg

Dela inkomsten med fastighetens ursprungliga köpeskilling. Antag att du köpte lägenheten för 150 000 dollar. Uppdelningen av nettoresultatet på $ 12 000 med en köpeskilling på $ 150 000,06.

Steg

Konvertera decimalsiffran som härrör från att dividera nettoresultatet med inköpspris till en procentandel. I detta exempel motsvarar kepsfrekvensen av.06 en kapphastighet på 6 procent.


Video: