I Den Här Artikeln:

Kapitalkonto fördelar investeringarna och lånen in och ut ur landet. Det ingår i betalningsbalansen som registrerar landets transaktioner under en period. Transaktioner i betalningsbalansen registreras som krediter. Betalningsbalansen inkluderar kapitalkontot, löpande konto och finansiella konto. Kapitalkonto är fysiska tillgångar inklusive byggnader. Aktuella konton inkluderar tjänster, intäkter och löpande överföringar. Finansiella konton inkluderar investeringsportföljer och internationellt flöde av pengar.

Hur man beräknar ett kapitalkonto: Kapitalkonto

Kapitalkonto är en del av betalningsbalansen.

Steg

Lägg till netto nuvarande överföringar med nettoresultatet utomlands. Nuvarande överföringar inkluderar donationer, hjälpmedel och bidrag. Nettoresultatet utomlands innebär vinst eller förlust av investeringar utomlands.

Steg

Lägg till importen av varor och tjänster till summan. Tjänsterna inkluderar turism och royalties.

Steg

Subtrahera exportvaror och tjänster från den nya totalen. Denna summa ska vara ett positivt tal om landet är i överskott, men det kan vara ett negativt tal vilket innebär att det finns ett underskott.


Video: Topic: Partnership | Subject: Regulation | Uniform CPA Exam | Review in Audio