I Den Här Artikeln:

Kapitalt värde hänför sig i huvudsak till marknadsvärdet för en given tillgång eller grupp av tillgångar vid en viss tidpunkt. Metoden vid vilken en tillgångs kapitalvärde bestäms beror till stor del på tillgångens natur. Huvudvärdet för ett hem eller en bil består till exempel av komplexa variabler och kräver tjänster av en specialutbildad bedömare. Däremot kan kapitalvärdet av sådana tillgångar som aktier lätt bestämmas utifrån antalet enheter eller aktier som någon innehar och det aktuella aktiekurspriset. En sådan värdering förklaras nedan.

Hur man beräknar kapitalvärdet: kapitalvärde

En tillgångs kapitalvärde är ett uttryck för marknadsvärdet vid en given tidpunkt.

Steg

Använd din webbläsare, gå till en finansiell webbplats genom att skriva webbadressen (se "Resurser" nedan) i adressfältet högst upp i webbläsaren och tryck på ENTER-tangenten.

Steg

Skriv namn eller symbol på beståndet i blanketten längst upp på hemsidan. Klicka på "Få citat" eller "Gå" -knappen. * Observera priset och tiden för den senaste handeln samt det aktuella datumet.

Steg

Använd din räknare, multiplicera det här priset med antalet enheter i lagret. Resultatet är kapitalvärdet av innehav för den aktuella aktien per den noterade tiden.


Video: Investeringskalkylering med Excel