I Den Här Artikeln:

Subtrahera startåret från slutet av en för att beräkna investeringsperioden. Antal år = slutet på årets startår I vårt exempel antal år = 2009-2005 = 4

Stegen

Steg

Dela upp ett efter antal år. 1 / antal år. I vårt exempel skulle det vara 1/4 = 0,25.

Steg

Dela slutvärdet med startvärdet och höja kvotienten i kraften i numret från steg 2. I vårt exempel skulle det vara ($ 25.000 / $ 20.000) ^ 0.25 = 1.0574.

Steg

Subtrahera en från numret erhållet i steg 3 och multiplicera med 100 procent för att få CAGR i procent. I vårt exempel CAGR = (1.0574-1) x 100 procent = 5,74 procent.


Video: How To Count Cards In Blackjack and Win at Blackjack