I Den Här Artikeln:

Common Area Maintenance (CAM) avgifter är den del en hyresgäst betalar för att bibehålla gemensamma områden som lobbyer eller gårdar, vilket varje hyresgäst i byggnaden delar. Avgiften täcker kostnader inklusive landskapsarkitektur, städning, vaktmästare och underhåll, som ny färg eller golv. Dessa kostnader är i genomsnitt utgående per år. Varje hyresgästs andel av CAM beror på det kvadratmeter som hyrs i förhållande till byggnadens hela kvadratmeter. Hyresgäster som arbetar med mindre utrymmen betalar vanligtvis mindre för CAM, medan de i större utrymmen betalar en större andel.

Hur man beräknar det gemensamma området underhåll: gemensamma

CAM-avgifter betalar för underhållgemensamma utrymmen i en byggnad.

Steg

Fastställa bruttomängden (GLA) av fastigheten eller mängden byggnadens kvadratmeter som kan producera inkomst genom ett leasingavtal.

Steg

Hitta kvadratmottagningen hyrd av varje hyresgäst.

Steg

Dela upp hyresgästets kvadratmottagning av GLA. Om hyresgästen hyrer 3 000 kvadratmeter och GLA är 100 000 kvadratmeter ser ekvationen ut så här: 3.000 / 100.000 =.03. Multiplicera med 100 för att ändra decimal till procent. Denna procentsats representerar den andel av CAM-avgifterna som betalas av den särskilda hyresgästen. I det här fallet skulle hyresgästen ansvara för 3% av kostnaderna.


Video: Vikingaexperten berättar: Kvinnan med staven