I Den Här Artikeln:

Kostnad per aktie visar en investerare hur mycket pengar han betalat per aktie för en investering. När man köper lager på en sekundär marknad, brukar priset för en stor mängd bestånd variera för varje aktie eftersom investeraren kommer att behöva köpa från olika källor till olika priser. Kostnad per aktie fungerar då som ett genomsnittligt aktiekurs för investeraren.

Hur man beräknar kostnad per aktie: kostnad

Beräkning av kostnad per aktie.

Steg

Bestäm mängden aktier som en investerare köpte. Till exempel köpte en investerare 500 000 aktier i bolag A.

Steg

Bestäm hur mycket investeraren betalat för aktierna. I vårt exempel betalade investeraren $ 1 000 000 för alla aktier.

Steg

Dela kostnaderna för aktierna med det totala antalet aktier som köpts för att bestämma kostnaden per aktie. I vårt exempel är $ 1 000 000 dividerat med 500 000 aktier lika med 2 USD per aktie.


Video: Enkelt Tips Ökar Utdelningen med Över 20% - Veckans Topp 3 [V.15 - 2018]