I Den Här Artikeln:

En kupongbetalning är en halvårsbetalning från en obligationsinvestering. Betalningsbeloppet beror på räntesatsen för obligationen och det belopp du investerade i det. Obligationer är ränteplaceringar, så även om nominellt värde på obligationen stiger eller faller medan du håller det, kommer dollarns belopp för din kupongbetalning inte att ändras. Att beräkna en kupongbetalning är lätt att göra.

Penna på räknaren

Steg

Analysera din obligationsinvestering för att bestämma inköpspriset på obligationen och räntan på den. Till exempel: Tänk på ett band som du köpt för 30 000 dollar med en ränta på 6 procent.

Steg

Beräkna det årliga avkastningen på obligationslånet. Avkastningen kommer att vara lika med bindningens värde multiplicerat med räntan.

Exempel: $ 30.000 x 0.06 = $ 1.800

Obs: 0,06 är decimalsatsen för 6 procent räntesatsen.

Steg

Beräkna kupongbetalningarna. Dessa betalningar görs vanligtvis halvårsvis, så dela upp det årliga avkastningen med 2 för att få reda på vad de ska vara.

Exempel $ 1800/2 = $ 900

Därför kommer kupongbetalningarna på en 6 procent obligation som köpts till $ 30 000 att bli $ 900.


Video: