I Den Här Artikeln:

Kreditkort tillåter dig att köpa saker utan att shelling ut pengar. Du måste dock betala tillbaka pengarna, och om du inte betalar allt inom en månad, räkna med att betala ränta på balansen. För att räkna ut din ränteavgift måste du veta din nuvarande årliga procentsats, eller APR, och ditt genomsnittliga dagliga saldo.

Kvinna med skulder

Kreditkortsutlåtanden beräknar ränta för dig.

Arbeta numren

De flesta kreditkort uppkommer ränta dagligen. Bestäm ditt genomsnittliga dagliga saldo genom att summera din balans för varje dag i perioden och dividerar sedan med antalet dagar i perioden, normalt 30 dagar. I nästa steg dela din APR med 365 för att beräkna din periodiska kurs. Multiplicera ditt genomsnittliga dagliga saldo med den periodiska kursen och multiplicera resultatet med antalet dagar i perioden. Detta är din ränteavgift för perioden. Om din genomsnittliga dagliga balans är $ 2000 och din APR är 24,9 procent, är din månatliga räntekostnad 40,93: 2,000 x 30 x (0,249 / 365).

Kontrollera uttalandet

Många kreditkort har olika priser, så kontrollera ditt uttalande varje månad för att se din aktuella APR. Ditt uttalande kommer också att berätta hur lång tid det tar att betala av din balans om du bara gör minsta betalningar. Om din ränteberäkning skiljer sig från det som finns på uttalandet kan du kontakta utgivaren för en förklaring.


Video: Eda-Ines - Iseendale