I Den Här Artikeln:

När det gäller personlig ekonomi vill många investerare veta hur mycket pengar de gör på det huvudsakliga belopp de investerade. Det beloppet kallas den kumulativa avkastningen. Beräkning av den kumulativa avkastningen gör det möjligt för en investerare att jämföra hur mycket pengar han gör på olika investeringar, såsom aktier, obligationer eller fastigheter. För att beräkna kumulativ avkastning behöver du bara veta några variabler.

Hur man beräknar kumulativa avkastningar: kumulativa

Du kan enkelt beräkna den kumulativa avkastningen på dina investeringar.

Steg

Förstå ekvationen förknippad med beräkning av kumulativ avkastning. Ekvationen lyder:

Nuvarande pris på säkerhet - ursprungligt pris på säkerhet / originalpris på säkerhet

Nuvarande pris avser hur mycket pengar säkerheten är för närvarande värd. Det ursprungliga priset avser vad du betalat för att förvärva den investeringen.

Steg

Anslut variablerna till ekvationen. Titta på din investeringsportfölj och hitta aktuellt pris och originalpris för en investering du för närvarande håller. Säg att du köpt $ 10.000 i lager och det är nu värt $ 13,000. Ekvationen skulle läsa:

$ 13,000 - $ 10,000 / $ 10,000 = kumulativ avkastning

Steg

Utför beräkningen. Med hjälp av ovanstående exempel skulle beräkningen vara:

$3,000 / $10,000 =.30

Konvertera decimal till procentform. Den kumulativa avkastningen skulle vara 30 procent.


Video: BasicMatte Kumulativ frekvens i Excel