I Den Här Artikeln:

Landets statsskuld är summan av sina årliga underskott och överskott över tiden. Ett underskott uppstår när ett lands statsinkomst under ett år är mindre än sina utgifter. Underskott läggs till den totala statsskulden. Underskott mäts normalt i förhållande till ett lands bruttonationalprodukt, vilket är landets totala intäkter under året. Länder med större BNP kan säkert bära en större skuld än mindre länder.

Steg

Se upp landets statsskuld i en online-referens, till exempel CIA World Factbook (se Referenser), som upprätthåller en årlig lista över alla länder som rangordnas efter skuldens storlek i förhållande till deras BNP.

Steg

Bestäm det faktiska dollarns skuldbelopp, om du börjar med en BNP-procentandel, genom att multiplicera procenten av landets BNP. Till exempel var det mest skuldsatta landet i världen 2009, med en skuld på cirka 304,3 procent av BNP. Zimbabwes BNP var 332,1 miljoner US $, vilket multiplicerat med 3.043 ger en skuld på 1,01 miljarder dollar.

Steg

Beräkna andelen av BNP från ett reellt dollarbelopp genom att dela en statsskuld med BNP. Japans statsskuld 2009 var till exempel 7,955 miljarder dollar. Dela upp detta med dess BNP på 4,14 triljoner dollar för en hastighet på 192,1 procent, den näst högsta i världen.


Video: Learn the Bible in 24 Hours - Hour 1 - Small Groups - Chuck Missler