I Den Här Artikeln:

Standardvärdet är antalet standardvärden som ett företag har jämfört med antalet utestående lån. Standardräntan visar procentandelen av lån som har försämrats under en viss period. Vanligtvis är den analyserade perioden månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årligen. Ju högre standardvärdet ett företag har desto sämre är det att utfärda fast skuld och samla in skulden. Analytiker kan använda samma beräkning för att se den ränta som ett enskilt bolag standardiserar på sina lån.

Hur man beräknar standardvärdet: utestående

Standardräntor visar effektiviteten hos låneinsamlingar.

Steg

Bestäm det totala antalet standardvärden på lån som ett företag har under ett år. Till exempel hade en liten långivare tre personers standard på personliga lån i år. Alternativt har ett litet företag försummat på ett lån under året.

Steg

Bestäm antalet utestående lån under året för långivaren. I vårt exempel hade den lilla långivaren 100 utestående lån under året. I stället Det lilla företaget hade 5 lån under året.

Steg

Fördela antalet standardvärden med antalet utestående lån under året. I vårt exempel är 3 dividerat med 100 lika med en 3 procents standardränta. I alternativet är 1 dividerat med 5 lika med en standardprocent på 20 procent för året för det lilla företaget.


Video: Additions och subtraktionsformler för sinus och cosinus- Matte 4