I Den Här Artikeln:

En utvecklingsavgift är ersättning för utvecklarens tid och för risken att utveckla ett kommersiellt eller bostadsbyggande projekt. Det finns många variabler som bestämmer det exakta beloppet för avgiften. Om du inte vet den exakta avgiften kan du uppskatta det, med hänsyn till projektets storlek, risk och totala kostnad. Tänk också på utvecklarens intresse för fastigheten. Till exempel, om utvecklaren kommer att hjälpa till att hantera fastigheten och kommer att göra vinst på det, kommer det att minska avgiften. Avgiften är en procentandel av den totala kostnaden för utveckling. Du kan använda denna metod för att uppskatta dollarbeloppet.

Hur man beräknar utvecklingsavgifter: totala

En utvecklare designar, hanterar och tar en finansiell risk för att utveckla egendom.

Steg

Konvertera utvecklarens avgiftsprocent till decimalformat. Till exempel, om avgiften är 5 procent, skulle du ha en procentandel av.05.

Steg

Beräkna projektets totala kostnad. Detta inkluderar all arbetskraft, kostnaden för marken, material och tid. Om du är osäker, kontakta utvecklaren.

Steg

Multiplicera den totala kostnaden för utveckling med procentandel i decimalform. Om till exempel om kostnaden för utveckling är 500 000 dollar och utvecklarens avgift är 5 procent, skulle din ekvation vara 500 000 x 05.

Steg

Dubbelkontrollera din multiplikation. Resultatet av att multiplicera den totala kostnaden för utveckling med procentsatsen i decimalform är utvecklarens avgift i dollar. Till exempel 500 000 x 055 = 25 000. Utvecklarens avgift är 25 000 dollar.


Video: