I Den Här Artikeln:

Resultat per aktie (EPS) är summan av ett företags nettoinkomst per aktie av stamaktier. TTM-delen av vinst per aktie bestämmer ett företags resultat under de senaste 12 månaderna. Vinsten per aktie motsvarar bolagets resultat efter avdrag för eventuella utdelningar som betalats på önskat aktie dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier under året. Investerare använder TTM resultat per aktie för att bestämma ett företags lönsamhet för det gångna året. Företagen måste redovisa vinst per aktie på sina resultaträkningar.

Hur man beräknar EPS (TTM): aktie

Steg

Bestäm bolagets nettoinkomst, preferensutdelning och enastående stamaktie. Ett företag redovisar nettoresultat och föredragna utdelningar på företagets resultaträkning. Bolagets balansräkning dokumenterar antalet utestående stamaktier. Företag A har till exempel 100 000 dollar nettoinkomst, 1 000 USD fördelade utdelningar och 500 utestående stamaktier för de senaste 12 månaderna.

Steg

Subtrahera de föredragna utdelningarna från nettoresultatet. I vårt exempel är $ 100.000 minus $ 1.000 lika med $ 99.000.

Steg

Dela numret beräknat i steg 2 med antalet utestående stamaktier för att bestämma TTM-vinst per aktie. I exemplet är $ 99,000 dividerat med 500 aktier lika med 198 dollar per gemensam aktie.


Video: