I Den Här Artikeln:

Eskalering är fördelaktig vid justering av betalningar för olika prisförändringar. För att bestämma en procentsats för ett eskaleringspris måste formeln för eskalering för eskalering vara känd. Det är viktigt att vara medveten om både start- och slutkostnaderna när man räknar ut eskaleringsprocenter. Att veta hur man beräknar eskaleringsprocenter ger dig ansvaret för din ekonomi. Det gör att du kan räkna ut beräkningar på egen hand och identifiera prishöjningar.

Hur man beräknar eskaleringsprocent: eskaleringsprocent

En grundläggande kalkylator kan användas för att beräkna eskaleringsprocenter.

Steg

Skriv ner den initiala kostnaden för den kostnad du planerar att beräkna. Detta är priset vid upptrappningsperiodens början. Till exempel, säg det ursprungliga priset är $ 12.000.

Steg

Skriv ner det aktuella priset på kostnaden och dra av det priset från det aktuella priset. Till exempel, om $ 12 000 var ditt ursprungliga pris och $ 14 050 är ditt nuvarande pris, är ditt slutresultat - prisökningen - $ 2 050.

Steg

Dela prisökningen ($ 2 050) med det ursprungliga priset ($ 12 000). Resultatet är eskaleringshastigheten: 0.1708.

Steg

Multiplicera eskaleringshastigheten (0.1708) med 100 för att bestämma eskaleringsprocenten. Ditt resultat för detta exempel är 17,08 procent.


Video: