I Den Här Artikeln:

EVA avser ekonomiskt mervärde och är ett mått på hur mycket ett företag eller projekt verkligen har tjänat efter att ha beaktat kapitalkostnaden. EVA motsvarar nettovinst efter skatt minus totala kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden är ett sammansatt antal som uppnås genom att medeltala den ränta som aktieägarna förväntar sig och förtjänar att kompenseras, liksom räntan på alla lånade medel. Positiv EVA innebär att företaget är en livskraftig fråga, medan konsekvent negativ EVA kallar företagets långsiktiga genomförbarhet i fråga.

Bilproduktion

Företagen producerar varor och tjänster i ett försök att lägga till ekonomiskt värde.

Beräkning av EVA

Antag att ett företag har tjänat 100 000 dollar och betalat 15 000 dollar i skatter. Resultat efter skatt är $ 85.000. Vidare antar att företaget finansieras med $ 500.000 i eget kapital och $ 400.000 i skuld. Aktieägarna räknar med att tjäna 10 procent per år med tanke på riskprofilen för den här verksamheten och den avkastning de kan tjäna från liknande investeringar, medan lånet bär en ränta på 8 procent. Så den totala kapitalkostnaden är 10 procent av $ 500 000 + 8 procent av $ 400 000 eller $ 82 000. EVA motsvarar $ 85,000 - $ 82,000, eller $ 3000. Det är så mycket sant värde som bolaget har lagt till, utöver vad intressenterna kunde ha erhållit till rådande marknadens avkastning.


Video: Överavskrivning