I Den Här Artikeln:

Bestäm utdelning på önskat lager. Föredragna aktier betalar vanligtvis en fast utdelning, så du vet hur mycket aktierna ska betala aktieägaren varje år. Antag exempelvis att utdelningen av det föredragna beståndet är $ 12 per aktie per år. Om utdelningen betalas kvartalsvis måste du multiplicera den med 4 för att få den årliga utdelningen.

Steg

Bestäm försäljningspriset på det föredragna beståndet. Företagen kommer att behöva hantera flotationskostnader vid beräkningen av aktiekursen, men en enskild investerare kan helt enkelt se på det pris som aktien erbjuds till. Tänk exempelvis att du föredrar aktier i företaget ABC erbjuds till $ 200 per aktie.

Steg

Fördela den förväntade utdelningen per aktie med priset per aktie av det föredragna beståndet. Med vårt exempel skulle detta vara $ 12 / $ 200 eller.06. Multiplicera detta svar med 100 för att få den procentuella avkastningen på din investering. I vårt exempel,.06 x 100 = 6 så är avkastningen för det föredragna beståndet 6 procent per år.


Video: