I Den Här Artikeln:

Det federala inkomstskattesystemet är ett progressivt system där skattesatsen börjar bli låg och ökar i procent som inkomst ökar. Detta beror på att en 10 procentsats för en person som tjänar 20 000 dollar per år är värt mycket mer för den personen än samma 10 procentsats för en person som tjänar 100 000 dollar. På grund av det progressiva skattesystemet kan det vara förvirrande att avgöra vad den sanna federala skattesatsen är för att den helt enkelt inte är upptagen. Detta värde kan dock enkelt beräknas med hjälp av avkastning.

Hur man beräknar en federal skattesats: federal

Form 1040 kan användas för att beräkna federal skattesats.

Steg

Bestäm skattepliktig inkomstbelopp. Skattepliktig inkomst är inkomst efter avdrag och undantag har hävts och skiljer sig från bruttoinkomst (vilket är årets totala intjänade intäkter). På Form 1040EZ ligger detta på rad 6.

Steg

Fastställa inkomstskatt. Intäkterna beräknas med hjälp av vad som kallas skattesatser, och det finns olika skattesatser för varje skattesats (se Resurser). Det totala inkomstskattbeloppet är summan av alla beräknade inkomstskattvärden för alla skattesatser. På Form 1040EZ ligger detta på rad 11.

Steg

Dela inkomstskattebeloppet med den skattepliktiga inkomstbeloppet. Resultatet är den motsvarande federala inkomstskattesatsen. Till exempel, om skattepliktig inkomst var $ 70.650 och inkomstskatten var $ 13.843,75, då $ 13.843,75 dividerat med $ 70.650 är 19,6 procent. Även om ett skattepliktigt inkomstbelopp på $ 70.650 faller under tre skattefästen (10, 15 och 25 procent) var det genomsnittliga beloppet baserat på beskattat belopp 19,6 procent.


Video: 2013 Sequestration: Cuts to the U.S. Federal Budget and U.S. Government Finance