I Den Här Artikeln:

Finansiell hävstång är en indikator på hur mycket ett företag är beroende av skuld för att kunna fungera. Att veta hur man beräknar detta förhållande hjälper dig att mäta företagets ekonomiska solvens och se hur beroende det är vid upplåning.

Steg

Beräkna den totala skulden som företaget bär. Detta inkluderar såväl kort- som långfristig skuld, inklusive sådana åtaganden som hypotekslån och penningbelopp för tjänster som gjorts.

Steg

Beräkna det totala kapitalet i bolaget som innehas av aktieägarna. För att hitta detta multiplicera antalet utestående aktier till aktiekursen. Det totala beloppet representerar eget kapital.

Steg

Dela den totala skulden med det totala eget kapitalet. Kvoten representerar det ekonomiska hävstångsförhållandet.

Steg

Om ett företags ekonomiska hävstångsförhållande är större än två till ett, kan det vara ett tecken på finansiell svaghet. Om företaget är för högt utnyttjat kan det vara nära konkurs. Om det inte kan uppfylla sina nuvarande skyldigheter, kan det heller inte vara säkert att säkra nytt kapital.


Video: Räntabilitet på totalt kapital och på eget kapital (3b)