I Den Här Artikeln:

Beräkning av en flexibel budgetavvikelse skiljer sig från en fast budgetavvikelse, eftersom den tidigare kräver mer uppmärksamhet på grund av den ständiga övervakningen av kostnaderna för en flexibel budget. Till exempel kräver en budget som innehåller en kategori för mat att du skriver in nya föremål på listan över kostnader nästan varje dag. En fast budget har statiska utgifter, såsom hyr eller bilförsäkring, som kostar samma belopp varje månad.

Hur man beräknar flexibel budgetavvikelse: budget

Beräkning av din flexibla budgetvariation ger dig en bättre läsning av dina pengar.

Steg

Lägg till alla dina utgifter i varje flexibel kategori i din budget. Du måste se till att du har skrivit ned alla kostnader under hela månaden eller året om du beräknar en årlig budget.

Steg

Subtrahera månadsantalet för varje kategori från vad som budgetades, resultatet blir din kategorivarians. Om resultatet är negativt gick du över budgeten. Om du är positiv är du under budgeten.

Steg

Lägg till alla kategorier för att få dina totala kostnader för månaden och dra av det från den totala budgeten för månaden. Om siffran är negativ gick du över budgeten. Om det är positivt är du under budgeten. Detta nummer är din flexibla budgetvariation.

Steg

Kontrollera numret för noggrannhet genom att subtrahera den totala summan av pengar du har i slutet av månaden, med summan i slutet av den senaste månaden. Skillnaden mellan månaderna bör vara identisk med din flexibla budgetvariation.


Video: