I Den Här Artikeln:

När ett företag säljer aktier eller obligationer, som också kallas "värdepapper", uppstår det vissa kostnader för verksamheten. Dessa kostnader, som kallas "flotationskostnader", är några belopp som krävs för att sälja den nya säkerheten. Exempel på kostnader som är förknippade med att sälja en säkerhet inkluderar statliga avgifter, registreringskostnader och försäkrings- och advokatavgifter. Dessa kostnader klarar vanligtvis som en andel av kostnaden för säkerheten, så att försäljningen av säkerheten kommer att vara lönsam för företaget.

Hur man beräknar flotationskostnader: kallas

Flotationskostnaderna är kopplade till försäljning av aktier och obligationer.

Steg

Registrera eventuella avgifter för att registrera säkerheten som säljs.

Steg

Beräkna alla avgifter som uppkommit från tjänster av professionella, såsom investeringsbanker, försäkringsgivare och advokater.

Steg

Spela in några statliga eller federala utgifter i samband med att sälja säkerheten.

Steg

Lägg till totals från steg 1 till 3 för att bestämma den totala floteringskostnaden.

Steg

Rapportera flotationskostnaderna i procent om det behövs. Till exempel, om priset på en säkerhet är $ 10.000 och flotationskostnaderna är $ 500, skulle flotationskostnaderna utgöra 5 procent av säkerhetspriset (500 / 10,000 = 0,05, 0,05 x 10 = 5 eller 5 procent).


Video: