I Den Här Artikeln:

Genom att veta ett start- och slutvärde kan du beräkna framtida tillväxt för en investering, befolkning eller någon variabel siffra. Figuren brukar citeras som en procentandel, vilket möjliggör enkel jämförelse med värden av en olik skala. Du kanske vill veta tillväxten för en befolkning med nuvarande och historiska data. Eller kanske du vill beräkna tillväxten av ett lager baserat på nuvarande vinst per aktie (EPS) och de som beräknas för ett kommande kvartal. Oavsett ämnet är beräkningen förblir densamma.

Hur man beräknar framtida tillväxt: framtida

Du kan beräkna den framtida tillväxten av ett lager genom att jämföra tidigare och framtida värden.

Steg

Hänvisa till nödvändiga uppgifter. Allt du behöver är siffror från två tidsramar för att utföra beräkningen. Antag att du ville beräkna den framtida tillväxten av ett lager. Kvartals EPS är $ 0,50, och du har hört rykten om att den förväntade EPS för nästa kvartal blir $ 0,80.

Steg

Använd formeln:

Tillväxt = [(Framtida värde - Nuvarande värde) / Nuvarande värde] x 100

Steg

Anslut dina data:

Framtida tillväxt = [($ 0,80 - $ 0,50) / $ 0,50] x 100 Framtida tillväxt = [$ 0.30 / $ 0.50] x 100 Framtida tillväxt = 0,60 x 100 Framtida tillväxt = 60%


Video: Så blir bostadsmarknaden 2019