I Den Här Artikeln:

Bruttoinkomst är summan av all din inkomst före skatt och andra avdrag tas bort. Beloppet som lämnas efter alla avdrag kallas nettoinkomst. Beräkning av din bruttoinkomst är ganska enkelt och enkelt med hjälp av grundläggande information från din löneförstärkning och enkel matte.

Steg

Identifiera din timelön.

Steg

Multiplicera din timlöne med antalet arbetade timmar varje dag för att hitta ditt dagliga bruttoinkomst. En heltidsarbetsdag består vanligen av åtta timmars arbete. Genom att använda $ 10,00 som ett exempel på timlön, blir 8 x $ 10,00 $ 80,00 per dag.

Steg

Hitta den veckovisa bruttoinkomsten genom att multiplicera din timlön med antalet arbetade timmar per vecka. Den normala heltidsarbetsveckan är 40 timmar, så brutto veckolön, återigen med $ 10,00 som timlön, skulle vara 40 x $ 10,00 eller $ 400,00.

Steg

Beräkna din bruttoinkomst per år genom att multiplicera din brutto vecko lön med 52, eller din timpris med antalet arbetade timmar per år.

En standard 40-timmarsvecka översätts till 2 080 timmar per år, så bruttolön skulle vara 2 080 x 10,00 USD, vilket är 20 800 USD per år.


Video: Beräkning av nettolön