I Den Här Artikeln:

Hur man beräknar bruttoinkomst för skatt. Bruttoinkomst kan definieras som inkomst från alla källor före eventuella avdrag eller skatter. Ur företagets perspektiv måste det vara totalintäkter intjänad efter avdrag för kostnaden för sålda varor. I följande steg hjälper vi dig att beräkna bruttoinkomsten för skattemässiga ändamål.

Hur man beräknar bruttoinkomst för skatt: skatt

Beräkna bruttoinkomst för skatt

Bruttoinkomst för bolag

Steg

Bestäm dina brutto kvitton. Eventuell inkomst som är kopplad till ditt företag kvalificerar sig för att kallas företagsinkomst. Detta inkluderar eventuella kvitton i kontanter, checkar, kreditkortsbetalningar, hyror, utdelningar, skuldebrev, avstående från / avbeställda skulder, skador, bytehandel och ekonomisk skada.

Steg

Subtrahera avkastning och kvitto från bruttointäkterna och beräkna nettoinkomsterna. Avkastning och ersättningar består av återbetalningar till kunder, rabatter, rabatter eller eventuella ersättningar till försäljningspriset.

Steg

Bestäm kostnaden för sålda varor. För det måste du överväga följande: a) Totala inventeringar som på årets första dag, b) Nettoköp och c) Lönekostnader och övriga kostnader. Av summan av alla dessa drar du samman den totala inventeringen som på den sista dagen i året och du kommer att anskaffa kostnaden för sålda varor.

Steg

Dra av kostnaden för varor sålda från nettoinkomster och lägg till andra inkomster som bränsleskatt och du har din bruttoinkomst.

Bruttoinkomst för individer

Steg

Bestäm din inkomst från varje källa. Detta inkluderar ersättning för alla sorters intressen, hyror, vinster från fastighetsaffärer, royalties, utdelningar, aliment, livräntor, livförsäkringsinkomster, pension och annan källa utom de som undantas av lagen.


Video: Uppgifter för inkomstplanering i Visma Enskild Firma