I Den Här Artikeln:

När du hanterar din ekonomi från år till år kan du beräkna tillväxten av dina tillgångar både som ett rånummer och i procent. Att beräkna tillväxten av tillgångar i procent gör att du kan sätta dina vinster i samband med hur mycket pengar du var tvungen att investera för att uppnå den tillväxten. Du kan antingen beräkna din totala tillgångstillväxt eller beräkna tillväxten av särskilda tillgångar för att bestämma vilka av dina tillgångar som bäst presterar.

Steg

Subtrahera ditt tidigare tillgångsvärde från ditt nuvarande tillgångsvärde för att hitta tillväxten av dina tillgångar. Om till exempel, om förra året var portföljen värd $ 102 000, och i år är det värd $ 109 000, ökade dina tillgångar med $ 7 000.

Steg

Dela upp tillgångarnas tillväxt med det tidigare värdet av dina tillgångar. I detta exempel dela $ 7000 med $ 102.000 för att få 0,0686.

Steg

Multiplicera resultatet med 100 för att hitta tillgångarnas tillväxt i procent. Avsluta detta exempel multiplicera 0.0686 med 100 för att finna att dina tillgångar växte med cirka 6,86 procent.


Video: Rainer Strack: The surprising workforce crisis of 2030 — and how to start solving it now