I Den Här Artikeln:

Hur man beräknar timförbindande ränta. Att veta hur man beräknar timförbundet ränta är användbart för att utvärdera nyttan av kortfristiga lån och andra finansiella alternativ. När du väl vet värdet av vissa variabler är det bara en funktion att ställa in värdena i en enkel formel genom att göra rätt beräkning.

Steg

Bestäm värdet av följande belopp: lånets initialvärde, den timförmälda räntan och antalet timmar som har förflutit sedan sammansatt ränta började påfalla. Dessa tre värden motsvarar variablerna L, I respektive h.

Steg

Sätt dessa värden i följande formel: L gånger (1 + i) ^ h = F. F representerar det totala beloppet som är skyldigt på lånet, inklusive föreningens ränta.

Steg

Lös formeln för F. Om du bara vill veta räntesatsen som har uppkommit oberoende av lånets initialvärde, subtrahera värdet på L från värdet av F.


Video: