I Den Här Artikeln:

Uttrycket "underförstått skatt" avser att löntagare förlorar på grund av en regeringspolitik, även om regeringen inte kallar förlorade pengar en skatt. Den implicita skattesatsen ändras baserat på individuella intäkter och kostnader, men du kan använda en grundläggande metod för att bestämma din kurs.

skatter

En regeringspolitik som kostar dig pengar, även när man kallar en reform, fungerar som en implicit skatt.

Beräkning av skatten

Börja med det belopp som är föremål för skatten, vanligtvis din inkomst för en viss tid. Antag exempelvis att det skattepliktiga beloppet avser en årlig inkomst på 27 000 dollar. Du behöver också det belopp du spenderar för att uppfylla regeringens politik. Till exempel spenderar du 750 dollar för att få din bils avgassystem i överensstämmelse med stadens nya utsläppsregler. För att beräkna den implicita skattesatsen dela upp det totala belopp som är föremål för skatten i det använda beloppet. I det här exemplet är $ 27 000 uppdelat i $ 750 cirka 0,028. Flytta de två decimalerna till höger för att konvertera resultatet till en procentandel. Den implicita skattesatsen är 2,8 procent för stadens utsläppsregler.


Video: