I Den Här Artikeln:

När ett företag säljer eller beslutar att sälja en affärskomponent eller enhet rapporterar den intäkten eller förlusten från enhetens verksamhet som är skild från sin övriga verksamhet i resultaträkningen. Detta visar att användarna i resultaträkningen inte längre kommer att ingå i bolagets fortsatta verksamhet. Den enhet som bolaget säljer kallas avvecklad verksamhet och måste vara en enhet som klart skiljer sig från sin övriga affärsverksamhet, som en livsmedelsproducent som säljer sin vitaminförsäljningsverksamhet. Du kan beräkna intäkter från avvecklade verksamheter med hjälp av bolagets resultaträkning.

Steg

Hitta ett offentligt företags resultaträkning i sin kvartalsvis 10-Q-filing eller i sin 10-åriga arkivering. Du kan få dessa arkiveringar från US Securities and Exchange Commissions online EDGAR-webbplats eller från avsnittet Investor Relations på företagets webbplats.

Steg

Leta efter avsnittet "Avvecklade verksamheter" i resultaträkningen.

Steg

Identifiera mängderna av postposter som heter "Inkomst (förlust) från Operations of Discontinued Business Component", "" Inkomstskattförmån (Kostnad), "" Förlust vid försäljning av avvecklade företagskomponenter "och" Inkomstskattförmån (Kostnad) till salu." Resultaträkningen visar förlust- och kostnadsbelopp inom parentes. Ett företag kan visa några av dessa belopp i fotnoter till resultaträkningen. Antag exempelvis att ett företag har 50 000 dollar i intäkter från verksamhet i en avvecklad komponent, 10 000 USD i inkomstskatt, en 40 000 USD vinst vid försäljning av den avvecklade komponenten och 5 000 USD i inkomstskatt på försäljningen.

Steg

Lägg till intäkter eller förluster från verksamheten och inkomstskattens förmån eller kostnad tillsammans för att beräkna intäkter från avvecklad verksamhet, exklusive skatter. Behandla kostnader och förluster som negativa tal. I detta exempel lägger du till $ 50 000 i inkomst och skattekostnaden på $ 10 000 för att få 40 000 dollar i intäkter från avvecklade verksamheter, netto efter skatt.

Steg

Lägg till vinsten eller förlusten vid försäljningen av den avvecklade komponenten och inkomstskattens förmån eller kostnad vid försäljningen tillsammans för att beräkna vinsten eller förlusten vid försäljning, exklusive skatter. Behandla förluster och kostnader som negativa tal. I det här exemplet lägger du till 40 000 dollar vinst vid försäljning och - 5 000 USD skattekostnad för att få en 35 000 dollar vinst till salu, netto efter skatt.

Steg

Sammanlagt intäkter från avvecklade verksamheter, netto efter skatt, och vinst vid försäljning, exklusive skatter, för att beräkna totalresultatet från avvecklad verksamhet, exklusive skatter. I det här exemplet lägger du till $ 40.000 och $ 35.000 för att få 75.000 dollar i totalinkomst från avvecklad verksamhet, netto efter skatt.


Video: Göteborg kommunfullmäktige 2017-12-07