I Den Här Artikeln:

Ett konsumentprisindex (KPI) tal är en mätning av prisnivån för den amerikanska ekonomin vid en tidpunkt. Varje månad registrerar anställda i U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) priserna på "market basket", en sammanställning av de varor och tjänster som genomsnittskonsumenten köper. Med hjälp av denna data bestämmer BLS KPI för den månaden. KPI är ett bekvämt sätt att se förändringar i prisnivån. En av de viktigaste användningarna av KPI är att bestämma inflationshastigheten (prisnivån för prisnivå över en tidsperiod).

Steg

Hitta KPI-talen för de första och sista åren av den period som du vill bestämma räntan för. Denna information publiceras på webbplatsen för byrån för arbetsstatistik.

Steg

Subtrahera KPI för det senaste året från KPI för det första året. Till exempel, om KPI under det första året var 190,3 och KPI från det senaste året var 196,8, skulle resultatet vara 6,5 ​​(196,8 - 190,3 = 6,5).

Steg

Dela resultatet av det sista steget av KPI för det första året. (Exempel: 6,5 / 190,3 = 0,034)

Steg

Flytta decimalen över två ställen till höger för att konvertera resultatet till en procentandel. (Exempel: 0,034 = 3,4 procent)

Steg

Bestäm om ditt resultat är en inflation eller en deflationsgrad. Om resultatet är ett positivt tal är det inflationstakten under den perioden. Om det är ett negativt tal är det deflationsgraden under den perioden.


Video: