I Den Här Artikeln:

Död för en förälder eller annan släkting är aldrig orsak till jubel. Men när en äldre relation har varit noggrann nog för att inkludera dig i hans vilja, kan en tacksamhet uppstå. Inkomstkoden kräver inte att varje arvtagare betalar skatter på sitt arv. Men större arv - de i belopp som överstiger 3,5 miljoner dollar från och med skatteåret 2010 - kommer att möta skattefrågor. En revisor eller advokat som specialiserat sig på fastighetsskatt är ett måste, eftersom hon borde vara välbekant med den nuvarande federala skattelagen.

Hur man beräknar arvsskatt: Steg

Arvskatt är inte svår att beräkna.

Steg

Ta reda på det verkliga marknadsvärdet på grossistvärdet genom att lägga till värdet på kontanter, banker eller investeringskonton, fastigheter, aktier, obligationer eller försäkringar.

Steg

Lägga till justeringar på egendomen, till exempel probate- eller administrativa avgifter, eller det belopp som återstår att betala på en inteckning.

Steg

Subtrahera beloppet av justeringarna från bruttotillgångssiffran. Det resulterande numret är nettoförmögenhetsvärdet.

Steg

Undersök tabellen över egendom eller arvskatt som offentliggjorts av IRS. Om beloppet "Skatteskatt" inte överstiger boets nettovärde, är du inte skyldig till någon skatt. Om nettoförsäljningsvärdet är större än uteslutningsbeloppet har du rätt till en skattekredit på 1 455 800 USD år 2010. Du måste betala skatt på vad som återstår av nettoförmögenhetsvärdet efter att du har dragit av skattekrediten.

Steg

Kontakta IRS inkomstskatt tabellen för att se hur mycket skatt som ska betalas. Dessutom få råd av en fastighetsskatt advokat eller revisor.


Video: ”Ränteavdraget är rent skadligt för svensk ekonomi”