I Den Här Artikeln:

När du överväger en investering vill du veta vilken avkastning en investering kommer att ge dig. Vissa investeringar lovar en fast kostnad och en fast betalning vid någon tidpunkt i framtiden. Till exempel kan ett band kosta $ 500 med löftet att $ 700 kommer att återbetalas 10 år i framtiden. En annan obligation kan kosta 600 dollar med löftet att $ 900 kommer att återbetalas 15 år i framtiden. För att bestämma vilken obligation som har en högre avkastning måste du bestämma räntan på de två investeringarna.

Steg

Använd formeln nedan där "I" är räntan, "F" är det framtida värdet, "P" är nuvärdet och "T" är tiden.

I = (F / P) ^ (1 / T) - 1

Steg

Dela det framtida värdet med nuvärdet. Om en investering skulle kosta $ 100 idag och skulle vara värd $ 120 fem år i framtiden skulle du dela upp $ 120 med $ 100 och få 1,2.

Steg

Höj numret som du beräknat i steg 1 till 1, dividerat med antalet år mellan nuvärdet och nuvärdet. Om till exempel det framtida värdet förutspådades i 5 år i framtiden skulle du höja 1/5 effekten. Fortsatt exemplet, du skulle höja 1,2 till 1/5 ström och få 1.037.

Steg

Subtrahera 1 från numret beräknat i steg 2 för att få räntan. Till exempel skulle du subtrahera 1 från 1.037 för att finna att den årliga räntan är 0,037 eller 3,7 procent.


Video: Så blir bostadsmarknaden 2019