I Den Här Artikeln:

När du lånar pengar debiterar långivare dig ränta på lånet. När du lånar pengar betalar låntagarna dig intresse. Till exempel, om du köper ett obligation utfärdat av ett företag eller öppnar ett intygsbevis hos en bank, är du betald ränta för användningen av dina pengar. Många obligationer och vissa intyg om inlåning betala ränta på halvårsbasis. För att beräkna räntan som uppkommer halvårligt måste du veta räntan och beloppet i kontot.

Hur man beräknar räntan halvår: halvår

Du kan beräkna halvårligt intresse med en kalkylator.

Steg

Dela den årliga räntan med 2 för att beräkna halvårsräntan. Till exempel, om den årliga räntan motsvarar 9,2 procent, skulle du dela 9,2 med 2 för att hitta den halvårliga räntan till 4,6 procent.

Steg

Dela den halvåriga räntan med 100 för att dölja den från en procentsats till ett decimaltal. I det här exemplet skulle du dela 4,6 procent med 100 för att få 0,046.

Steg

Multiplicera den halvårsränta med kontobalansen. Avsluta detta exempel, om du har ett certifikat om insättning som betalar ränta halvårigt och har ett kontosaldo på $ 800, skulle du multiplicera $ 800 med 0,046 för att hitta att du kommer att tjäna $ 36,80 i intresse.


Video: Dalles Matte - Lån, ränta & amortering