I Den Här Artikeln:

Innan du kan bestämma värdet på en tomt måste du först veta hur stor tomten är. Det innebär att man kan beräkna en tomts storlek är en viktig färdighet för alla som vill köpa eller sälja fastigheter. Men markpartierna kommer i alla former, vilket innebär att standardmetoden för att beräkna deras storlek kan vara något annorlunda än vad du förväntar dig. Det enklaste sättet att utföra denna beräkning är med hjälp av en onlinekalkylator.

0

Steg

Klicka på "landräknaren" som finns i resursdelen i den här artikeln. En webbsida ska visas.

Steg

Studera parallellogrammet som ligger på vänster sida av skärmen på webbsidan. Det bör finnas 4 olika punkter markerade på parallellogrammet. Dessa 4 punkter är märkta A, B, C och D. Observera också att det finns 5 linjer som förbinder dessa fyra punkter, 1 för varje sida av parallellogrammet och en ytterligare linje som går från punkt B till punkt C.

Steg

Mät tomten. Du bör samla fem separata mätningar motsvarande de fem separata linjerna som finns på webbsidans parallellogram. Ta meaurements i alla enheter du vill (fot, meter, meter), så länge du är konsekvent.

Steg

Ange de fem mätningarna i lämpliga textfält som finns i markräkaren.

Steg

Klicka på "beräkna nu". Storleken på din tomt bör visas automatiskt. Svaret kommer att ges i samma enheter som du använde för dina mätningar. Om du till exempel tog dina landmätningar i foten, kommer svaret som anges att referera till landets totala antal kvadratfot.


Video: