I Den Här Artikeln:

Hävstångsförhållande är en finansiell term som används för att beskriva hur ett företag investerar sina tillgångar. Specifikt beskriver det hur mycket eget kapital ett företag har i förhållande till sin skuld. Att veta hur man beräknar hävstångsförhållandet är användbart eftersom det låter dig bestämma hur skattemässigt ansvarigt ett företag är. Det hjälper dig också att fatta mer informerade beslut om personliga investeringar i ett företag.

Människans händer och miniräknare

Beräkna hävstångsförhållande för att göra mer informerade affärsbeslut.

Multitasking på jobbet

Bestäm hur mycket skuld du har.

Bestäm hur mycket skulden företaget har. Det här är den totala summan pengar som företaget är skyldig i någon extern källa. Den finns på företagets balansräkning i skuldsektionen.

Diskussion om strategi med en finansiell analytiker

Bestäm mängden eget kapital som bolaget har.

Bestäm mängden eget kapital som bolaget har. Detta är det totala värdet av bolagets tillgångar minus eventuell företagsskuld. Den finns på bolagets balansräkning i tillgångssektionen.

Betala räkningarna

Dyk skulden med eget kapital.

Dela bolagets skuld med eget kapital. Resultatet är hävstångsförhållandet. Om företaget till exempel hade $ 1 000 skuld och $ 4 000 i eget kapital skulle du dela upp 1 000 med 4 000 för att få ett hävstångsförhållande på 1/4 eller 0,25.


Video: