I Den Här Artikeln:

Det är viktigt att kunna beräkna en lånebetalning så att du kan bestämma om lånebetalningarna blir överkomliga. Du kan också använda informationen för att jämföra olika lån och handla på bästa möjliga sätt.

Steg

Börja med att ange beloppet av lånet i en räknare.

Steg

Om du ska göra en förskottsbetalning, och du vet hur mycket det är, drar du av det från lånebeloppet. Om du bara känner till procentsatsen av utbetalningen, beräkna dollarns belopp så här: ta procentandelen och dela den med 100, multiplicera sedan det numret med beloppet av lånet.

Steg

Dra av eventuell förskottsbetalning som du kan ha från lånebeloppet.

Steg

För att ta reda på din månatliga betalning måste du veta längden på lånet och räntan. Det är då en bra idé att skriva in den här informationen i en låneberäkare (prova den i resursdelen), eftersom matematiken blir väldigt komplex för att göra på egen hand just nu.


Video: Om löner, skatt o arbetsgivaravgifter