I Den Här Artikeln:

Lägg till pengar som betalats ut i anspråk under en viss tid. Ett företag kan till exempel ha betalat ut totalt 65 000 dollar i fordringar under ett föregående år.

Steg

Lägg till de pengar som tas in för premier. Ett företag kan till exempel ha tagit totalt 100 000 dollar i premier under ett visst år.

Steg

Dela upp summan från steg 1 med summan från steg 2 för att hitta förlustförhållandet. I det här exemplet skulle du dela 65 000 med 100 000 för att få en siffra på 0,65.

Steg

Multiplicera ditt svar från steg 3 med 100 för att ange svaret i form av en bråkdel. Eftersom 0,65 gånger 100 motsvarar 65 var förlustkvoten för detta företag 65 procent.


Video: