I Den Här Artikeln:

Den federala regeringen och vissa statsregeringar tar ut progressiva inkomstskatter. Det betyder att när dina inkomster stiger, beskattas de extra pengar du gör till skattemässigt högre priser. Den sista dollarn du gör är beskattad till högsta skattesatsen, som kallas din marginalskattesats. Att beräkna en marginalskattesats handlar i huvudsak om att bestämma din skattepliktiga inkomst.

Finansiellt affärsdokument USA: s inkomstskattform

Marginalskattesatsen är den högsta procentuella inkomstskattesatsen du betalar på någon av dina inkomster.

Skattepliktiga inkomst- och skattesatser

Den marginella skattesatsen för federal inkomstskatt beror på din skattepliktiga inkomst. För att räkna upp skattepliktig inkomst, lägg upp alla dina löner, tips och annan ersättning från jobbet. Inkludera inkomst för egenföretagare plus ränte- och utdelningsinkomst. Totalt är din bruttoinkomst. Subtrahera avdrag från bruttoinkomst för att beräkna skattepliktig inkomst. Titta i en tabell över federala inkomstskattesatser för att bestämma din marginalskattesats. Antag att din skattepliktiga inkomst år 2013 arbetade ut till $ 80 000 och du lämnade en gemensam avkastning. Intäkterna mellan $ 72 500 och $ 146 400 beskattades med 25 procent, så 25 procent är marginalräntan för federal inkomstskatt. Om din stat ålägger inkomstskatt beräknar du marginalräntan på samma sätt.


Video: