I Den Här Artikeln:

Beräkna beloppet eller överföringen du kan förvänta dig att få som ditt årliga hypotekslån eller MCC. Statliga och lokala myndigheter driver MCC-program för att ge incitament för boende till egna hem. En MCC tillåter husägaren att dra av en viss del av hans hypotekslån från sin årliga skatt, vilket minskar hans totala skattebelastning.

Steg

Kontakta din stat eller stads bostadsavdelning för att ta reda på värdet av MCC-procentsatsen. Detta värde representerar den procentandel av din ränteintäkter du får skriva ut på dina skatter.

Steg

Multiplicera det totala beloppet av ditt inteckning med den årliga räntan för att beräkna det belopp som du betalat för ett visst år. Om din inteckning är för 200 000 dollar och räntan är 5 procent, gör så här: 200 000 x 055 = $ 10 000.

Steg

Använd MCC-räntesatsen till intressebeloppet. Om din stats eller stadens MCC-ränta är 20 procent beräknar du MCC på exemplet inteckning enligt följande: 10 000 x.2 = $ 2000.


Video: Paul McCartney Carpool Karaoke