I Den Här Artikeln:

Bankkonton saldon kan förändras nästan ständigt när du spenderar och tjänar pengar och överför pengar. Balansen vid ett givet tillfälle erbjuder inte alltid en korrekt bild av ett konto. Genomsnittliga saldon kan ge en mer exakt mätning av dess typiska värde under en viss period.

Närbild av arbetande affärskvinna vid skrivbordet

Beräkning av medelbalanser kräver ganska enkla beräkningar.

Enkel medelbalans

Steg

Registrera kontoens balans i början av den aktuella perioden.

Steg

Spela in balansen i slutet av perioden.

Steg

Lägg till värdena från steg 1 och 2 och dela med 2. Resultatet är det enkla medelbalansen för perioden.

Daglig viktad medelbalans

Steg

Spela in ditt kontosaldo varje dag i månaden.

Steg

Lägg upp de dagliga saldon som spelats in i steg 1.

Steg

Dela resultatet av steg 2 med antalet dagar i månaden. Resultatet är medelbalansen för månaden, viktad av ditt dagliga kontosaldo. Ett dagligt vägt genomsnitt ger en mer exakt uppskattning av ditt typiska kontosaldo för en månad än det enkla genomsnittet.

Månadsvägd genomsnittlig balans för ett år

Steg

Spela in ditt kontosaldo i slutet av varje månad i ett år.

Steg

Lägg upp de värden du registrerade i steg 1.

Steg

Dela resultatet av steg 2 med 12. Resultatet är medelbalansen för kontot för året, viktat per månad.


Video: