I Den Här Artikeln:

När man investerar pengar vill folk veta exakt hur mycket de tjänar över en tidsperiod. Vid jämförelse av investeringar är det också bra att jämföra hur investeringarna utfördes. Att jämföra investeringen skulle vara lätt om investeraren investerar lika mycket pengar i alla investeringar. Detta är emellertid vanligtvis inte fallet. Avkastning på investeringar visar hur mycket pengar en investering gör på samma initiala investeringsvillkor. Till exempel gör en investering $ 50 i en månad med en investering på $ 100, och en annan investering gör $ 75 på en $ 120-investering. Avkastning på investeringen visar vilken av dessa investeringar som har en bättre avkastning.

calulator

Steg

Bestäm investeringens startbalans den första månaden och investeringens slutbelopp på sista dagen i månaden. Till exempel var ett lager värd 14 kronor den 1 januari. Den 31 januari steg aktiekursen till 18 dollar.

Steg

Subtrahera startpriset från slutkursen. I vårt exempel är $ 18 minus $ 14 lika med $ 4.

Steg

Dela numret beräknat i steg 2 till början av investeringen för att hitta avkastningsräntan för månaden. I vårt exempel motsvarar $ 4 dividerat med $ 14 en avkastning på 0,286 eller 28,6 procent.


Video: